Faaliyetler

COMSEC BG ÜRÜN TESTİ
COMSEC BG ürün testi hizmetinde, ürünün tasarım ve gerçekleme yönteminin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu test edilir. COMSEC testi sonucunda, belli bir gizlilik seviyesindeki BG ürününün, çalışma ortamında karşılaşabileceği “Kurcalama, hata yaratma, yan kanal analizi ve protokol saldırıları” gibi tehditlere karşı, hangi güvenlik seviyesinde koruma sağlayabildiğinin değerlendirmesi yapılmış olur.

COMSEC BG ÜRÜN DANIŞMANLIĞI
COMSEC BG ürün danışmanlığı hizmetinde, hedeflenen gizlilik derecesine uygun olarak geliştirilmesi planlanan ürüne özel, dikkat edilmesi gereken tasarım ve gerçekleme ayrıntıları konusunda bilgilendirme yapılır. COMSEC danışmanlığındaki ana hedef, COMSEC testine girecek ürünlerin tasarım ve gerçekleme aşamalarında COMSEC kriterlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır.

COMSEC EĞİTİMİ
COMSEC eğitim hizmetinde, COMSEC kriterleri ve kriterlerin hangi saldırı türlerine karşı koruma sağlayacağı konusunda bilgilendirme yapılır.